ΒήσσανηΣας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Πολιτιστικού Συλλόγου Βήσσανης. Βασική επιδίωξη της προσπάθειας μας αυτής είναι η προβολή των δράσεων του  συλλόγου - δράσεις που σκοπό έχουν την διάσωση και διατήρηση των ιστορικών παραδόσεων της Βήσσανης.

Αλλά στόχος μας είναι και η ανάπτυξη σχέσεων με άλλους πολιτιστικούς συλλόγους, ομίλους, αδελφότητες, κλπ για την καλύτερη προβολή της Βήσσανης και τον εξωραϊσμό της, καθώς και η επικοινωνία με κάθε ενδιαφερόμενο που μπορεί να συμβάλλει στην διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.